Hiển thị một kết quả duy nhất

0.000

 • Giường: 1
 • Khách tối đa:3
 • Diện tích: 25 m2
 • Số lượng phòng: 3

0.000

 • Giường: 2
 • Khách tối đa: 6
 • Diện tích: 35 m2
 • Số lượng phòng: 4

0.000

 • Giường: 1
 • Khách tối đa: 3
 • Diện tích: 25m2
 • Số lượng phòng: 6