Sổ Hộ Nghèo 2021

Sổ Hộ Nghèo 2021

sổ hộ nghèo 2021

Chào mừng bạn đến với bài viết tổng hợp về Sổ Hộ Nghèo 2021! Hãy cùng tôi khám phá những thông tin mới nhất về tiêu chí đo lường nghèo đa chiều và những quy định quan trọng liên quan đến công tác giảm nghèo giai đoạn 2021 – 2025.

Chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều năm 2021

Kể từ ngày 01/01/2021, chúng ta tiếp tục áp dụng chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Chuẩn nghèo này giúp đo lường và giám sát mức độ thiếu hụt về thu nhập và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân. Ngoài ra, nó còn là căn cứ để thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và hoạch định chính sách kinh tế – xã hội khác trong năm 2021.

Chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 – 2025

Các tiêu chí đo lường nghèo đa chiều giai đoạn 2022 – 2025:

 • Tiêu chí thu nhập: Khu vực nông thôn: 1.500.000 đồng/người/tháng; khu vực thành thị: 2.000.000 đồng/người/tháng.

 • Tiêu chí mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản, gồm:

  • Các dịch vụ xã hội cơ bản (06 dịch vụ): việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, thông tin.
  • Các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản (12 chỉ số): việc làm, người phụ thuộc trong hộ gia đình, dinh dưỡng, bảo hiểm y tế, trình độ giáo dục của người lớn, tình trạng đi học của trẻ em, chất lượng nhà ở, diện tích nhà ở bình quân đầu người, nguồn nước sinh hoạt, nhà tiêu hợp vệ sinh, sử dụng dịch vụ viễn thông, phương tiện phục vụ tiếp cận thông tin.
  • Dịch vụ xã hội cơ bản, chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản và ngưỡng thiếu hụt quy định tại Nghị định này.
READ  Thảo Cầm Viên Sài Gòn: Giữ kỷ niệm về một cổ tích đáng nhớ

Chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2022 – 2025

 • Chuẩn hộ nghèo: Hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1.500.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên ở khu vực nông thôn. Hoặc hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2.000.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên ở khu vực thành thị.

 • Chuẩn hộ cận nghèo: Hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1.500.000 đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản ở khu vực nông thôn. Hoặc hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2.000.000 đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản ở khu vực thành thị.

 • Chuẩn hộ có mức sống trung bình: Hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1.500.000 đồng đến 2.250.000 đồng ở khu vực nông thôn. Hoặc hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng ở khu vực thành thị.

Chuẩn hộ nghèo, chuẩn hộ cận nghèo, chuẩn hộ có mức sống trung bình được sử dụng để đo lường và giám sát mức độ thiếu hụt về thu nhập và dịch vụ xã hội cơ bản của người dân. Đây cũng là căn cứ để thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và hoạch định chính sách kinh tế – xã hội trong giai đoạn 2022 – 2025.

READ  The November Homestay Mộc Châu: Khám phá homestay chất nhất Mộc Châu

Ngoài những điều đã đề cập, Chính phủ cũng yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành các nhiệm vụ quan trọng sau:

 1. Truyền thông và nâng cao nhận thức về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025 tới các cấp, ngành và người dân trên địa bàn. Đồng thời, rà soát và xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo một cách chính xác.

 2. Tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đầu kỳ và rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025. Đồng thời, phân loại đối tượng thụ hưởng chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội hằng năm, xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình hàng năm.

 3. Tổ chức và thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao thu nhập và khả năng tiếp cận, sử dụng hiệu quả các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân trên địa bàn.

 4. Căn cứ vào điều kiện và khả năng thực tế của từng địa phương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể nâng tiêu chí thu nhập cao hơn chuẩn nghèo đa chiều quốc gia. Điều này chỉ áp dụng khi ngân sách địa phương được cân đối theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tiêu chí mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản cũng có thể được bổ sung và điều chỉnh để thực hiện các chương trình, chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

READ  11/10 Cung Gì

Hãy truy cập Hobbiton Mộc Châu để tìm hiểu thêm thông tin và cập nhật về Sổ Hộ Nghèo 2021. Dừng chân tại Mộc Châu, bạn sẽ có cơ hội khám phá vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt vời và trải nghiệm những kỷ niệm đáng nhớ.